Wybierz sklep

SuperBezpieczneTM zakupy
SuperFair.Shop badge

Udostępienie zdjęć

ZGODA NA WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU WŁASNEGO

Niniejszym oświadczam, że poprzez umieszczenie pod moim zdjęciem komentarza „#TakDBX ” wyrażam dobrowolnie zgodę na wykorzystanie komentowanego zdjęcia zawierającego mój wizerunek (dalej: „Zdjęcie”) przez spółkę BUSHIDO SPORT DUBIEL S.K.A.

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że mój wizerunek będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie w celu zamieszczenia zdjęcia na stronie internetowej bushido-sport.pl oraz w mediach społecznościowych, w szczególności na facebooku i Instagramie.

 

 

W dowolnym momencie możesz również skontaktować się z nami w celu cofnięcia zgodny na publikację Twojego zdjęcia

Administratorem Państwa danych osobowych jest BUSHIDO SPORT DUBIEL S.K.A. z siedzibą w 47-120 Żędowice ul. Dworcowa 24c, z którym można skontaktować się pod adresem biuro@bushido-sport.pl. Państwa dane osobowe w szczególności wizerunek będą przetwarzane w celu budowania pozytywnego wizerunku marki DBX BUSHIDO i umocnieniu relacji pomiędzy Państwem jako klientami a spółką BUSHIDO SPORT DUBIEL S.K.A. Mają Państwo prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz wycofania udzielonej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na jej podstawie przed odwołaniem. Przysługuje Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych zostały zamieszczone w Polityce prywatności.


 

 

CONSENT FOR THE USE OF OWN IMAGE

I hereby declare that by placing the comment "#YesDBX" under my photo, I voluntarily give consent to the use of the commented photo containing my image (hereinafter referred to as the "Photo") by the company BUSHIDO SPORT DUBIEL S.K.A.

I am also aware that my image will be used solely for the purpose of posting the photo on the bushido-sport.pl website and on social media, particularly on Facebook and Instagram.

At any time, you can also contact us to withdraw your consent for the publication of your photo.

The administrator of your personal data is BUSHIDO SPORT DUBIEL S.K.A. with its registered office at 47-120 Żędowice, ul. Dworcowa 24c, and can be contacted at biuro@bushido-sport.pl. Your personal data, especially your image, will be processed to build a positive image of the DBX BUSHIDO brand and strengthen the relationship between you as customers and the company BUSHIDO SPORT DUBIEL S.K.A. You have the right to access, rectify, delete, limit processing, object, and withdraw the consent given without affecting the lawfulness of processing based on it before withdrawal. You also have the right to lodge a complaint with the President of the Office for Personal Data Protection. Detailed information on the processing of personal data is provided in the Privacy Policy.

pixel